Help
Via de knop Zoek kunnen documenten (foto's en transcripties) via zgn. metadata gezocht worden. Als men niets invult en klikt op de knop Zoek linksonder, worden alle documenten getoond in de volgorde van de scannummers (die zijn gebaseerd op de inhoud van de dozen waarin de documenten in het Londense archief worden bewaard).

Via de verschillende zoekvelden kan men specifieke informatie zoeken, bijvoorbeeld alle documenten van een bepaalde tekstsoort, alle documenten uit een bepaald jaar, of juist na of voor een bepaald jaar of uit een bepaalde periode. Verder kan er gezocht worden op naam, plaats, land en schip van de afzender en van de ontvanger. Momenteel kan er nog niet worden gezocht met wildcards. Via het zoekveld ‘alles (incl. transcriptie)’ kan men fulltext zoeken door alle transcripties en metadata. Om ingevulde zoekvelden leeg te maken, moet men klikken op Herstel.

Resultaten
Als men een zoekopdracht heeft ingetypt, verschijnt een lijst met resultaten. Als men klikt op de eerste kolom, id (identificatienummer), wordt een nieuwe pagina geopend met daarop links de foto en rechts de transcriptie van het docuement. In het onderste deel van het scherm worden hierbij de foto's getoond van alle documenten die behoren bij het hoofddocument, zoals de volgende pagina(’s) of de bijbehorende envelop. Als men klikt op een van de foto's, wordt deze in het bovenste scherm geopend met daarnaast de bijbehorende transcriptie.

Behalve het id-nummer worden bij de zoekresultaten de volgende gegevens getoond: (tekst)soort, datum, afzender, plaats, land en schip van de afzender, ontvanger, plaats, land en schip van de ontvanger. Deze gegevens zijn alleen ingevuld voor zover bekend; alleen id en soort zijn bij ieder document aanwezig. Wanneer men klikt op een van de kopjes, bijvoorbeeld datum, dan worden de gegevens gesorteerd op chronologische of alfabetische volgorde, beginnend bij de oudste brief of de letter A; als men nog een keer klikt, komen de jongste of de letter Z bovenaan te staan. Als men eenmaal klikt, staan bovenaan eerst alle gevallen waarin de informatie niet is ingevuld, door nogmaals te klikken komen die lege velden onderaan te staan en krijgt men direct de ingevulde velden te zien.

<<